Проблемен човек ли сте или човек с решение?

Животът е пълен с добри неща, но и сложни ситуации, които ни поставят на изпитание. Има много сложни моменти, с които трябва да се сблъскваме ежедневно, които ни тласкат до предела и извличат най-лошото в нас самите, защото ни потапят в борба с много износване. Работа, взаимоотношения с другите, течение на времето, смърт... аспекти, които ни докосват отблизо, оставяйки ни в сложно море от съмнения, от които често е трудно да избягаме. 

За съжаление не можем да променим обстоятелствата, но това, което можем да направим, е да изберем как да се справим с тях. Предизвикателството е да се научиш да живееш със себе си и с другите, за да се справяш по-добре със страданието. Следователно е въпрос на намиране на правилното разстояние между обичта и нуждата да принадлежиш и да уважаваш себе си, защото това ще бъде ключът, който ни позволява да установим ясни граници, които динамитират несигурността и с нея цялото страдание, което обикновено носи.

Ако разберем как функционираме, можем да си позволим да бъдем по-щастливи и да се свързваме по-добре с другите, защото в крайна сметка, както казва психиатърът Бенито Перал, "Търсейки щастието на другия, ние намираме нашето". В крайна сметка не става дума толкова за търсене на правилния или правилен път, колкото за това да направим избрания път добър.

Това е отправната точка, предложена от този психиатър далеч от догматичните школи в неговата книга Спешна психология за ежедневието, работа, пълна с мъдрост, която разглежда важни въпроси в живота, от предположението за собствената си стойност, разбирането на другите и познаването на себе си. 

Целта на Бенито Перал през 216-те страници на тази книга е да служи като ръководство, в което да намерим отговори на онези въпроси, които ни вълнуват, следователно тя е написана в удобен формат, който позволява да се чете, без да е необходимо да се следва конкретен ред, но винаги в зависимост от темата, която предизвиква интерес към всяка от тях в различно време. 

Публикувано от Editorial Pinolia, книгата Спешна психология за всекидневния живот се продава за 18,95 евро тук. 

Оставете Коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here